Strona Główna 
Galerie 
Akademia Carvingu 
Fantazje z warzyw i owoców 
Dekoracje z owoców 
Sklepik 
Forum 
Linki 
Kontakt 
Ksi?ka o carvingu ?Fantazje z warzyw i owocw" - ju? w sprzeda?y!
Ksi?ka ?Fantazje z warzyw i owocw" w prosty i czytelny sposb pokazuje jak ?atwy mo?e by? carving.
Na pocztku czytelnik zapoznaje si? z procesem nauki w carvingu. W kolejnym kroku poznaje histori? i pochodzenie tej pi?knej sztuki. Narz?dzia i porady praktyczne to nast?pne wa?ne informacje z jakimi ka?dy powinien si? zapozna?.
Ksi?ka jest tak napisana aby ka?dy, nawet pocztkujcy pasjonat tej sztuki mg? powoli przyswaja? sobie wiedz? zawart w opisach i zdj?ciach. Ka?da kolejna praca wymaga ju? wi?kszego zaanga?owania i tak powoli doskonalimy swoje umiej?tno?ci. Na ?wiecie jest wiele ksi?ek o carvingu natomiast ta jest pierwsz publikacj napisan przez polakw. Wszyscy znamy powiedzenie ?e ?je si? oczami".

Wzrok to pierwszy bodziec jaki dzia?a w momencie kiedy kelner postawi przed nami pi?knie udekorowane danie lub wejdziemy na przyj?cie gdzie prezentowane s rze?by z owocw i warzyw. S to niepowtarzalne dzie?a sztuki, ktre zaskakuj nawet najbardziej wybrednych go?ci. Ka?dy kto przebrnie od pocztku do ko?ca tej ksi?ki i przyswoi sobie wiedz? jak zawiera, z pewno?ci dumny b?dzie z nabytej wiedzy i niejednokrotnie zachwyci swoich go?ci pi?knymi dekoracjami z warzyw i owocw. Mamy nadziej?, ?e ta ksi?ka b?dzie tak?e pomocna przy szukaniu inspiracji i nowych pomys?w na wyczarowanie z warzyw i owocw niepowtarzalnych kompozycji.

Autorzy:
Dariusz ?lusarczyk
Marek Rybacki

Oprawa mi?kka, 112 stron, 518 zdj??.
639812 wejście na stronę Wykonał:Paweł