Strona Główna 
Galerie 
Akademia Carvingu 
Fantazje z warzyw i owoców 
Dekoracje z owoców 
Sklepik 
Forum 
Linki 
Kontakt 
Szkolenia w carvingu

Komercyjny Kurs Carvingu I Stopnia w Krakowie.

Efektownie wyrze?bione owoce i warzywa zaskakuj kunsztem i precyzj, a jednocze?nie przycigaj wzrok kszta?tem i wielobarwn gr kolorw natury.

Aby pozna? carving nie musimy posiada? zdolno?ci manualnych, wbrew pozorom rze?bienie tego typu nie jest a? tak skomplikowane. Je?eli po?wi?cimy troszk? czasu na poznanie podstaw carvingu oka?e si? on ?atwiejszy ni? przypuszczamy. Na naszych kursach uczymy nie tylko podstawowych ci??, ale tak?e r?nych technik, jakimi nale?y si? pos?ugiwa?, aby konsekwentnie szlifowa? swoje umiej?tno?ci i co za tym idzie zdobywa? w?asne do?wiadczenie. Za udzia? w kursach wystawiamy faktury VAT oraz za?wiadczenia o przeprowadzonym szkoleniu. Osoby uczestniczce w szkoleniach mog dokona? zakupu zestawu no?y do carvingu firmy ?BORNER? po promocyjnej cenie. KURS CARVINGU ? PODSTAWY

Na tym kursie uczymy prostych, szybkich w wykonaniu, a zarazem bardzo efektownych dekoracji z podstawowych warzyw i owocw.

Czas trwania 8 godzin.

Wi?kszo?? dekoracji, ktre s przedmiotem kursu przedstawione zosta?y na stronie www.dekoracjepotraw.pl

KURS CARVINGU I STOPNIA

Ka?da osoba zainteresowana carvingiem jest w stanie poj? i zrozumie? techniki wykonywania podstawowych ci?? oraz rze?b w kilka godzin. Na pocztku kursu uczestnicy musz zapozna? si? z przeznaczeniem ka?dego no?a,podstawowymi technikami rze?bienia i zasadami, jakie powinno si? stosowa? przy wykrawaniu warzyw i owocw. Ka?dy uczestnik szkolenia ma do dyspozycji odpowiedni komplet narz?dzi oraz potrzebne materia?y. Po szkoleniu teoretycznym i praktycznym mo?na ju? tworzy? w?asne dzie?a.Czas trwania 8 - 9 godzin.

SZKOLENIE INDYWIDUALNE

Rozbudowany kurs I stopnia trwajcy dwa dni.W cenie kursu nocleg z ?niadaniem i obiadem.

Tu zobaczysz prace kursantw wykonane na naszych szkoleniach.

KURS CARVINGU II STOPNIA

Szkolenie skierowane jest do osb posiadajcych podstawowe umiej?tno?ci w carvingu.

Na takich szkoleniach uczymy nowych form i kompozycji oraz mo?liwo?ci, jakie daje nam szybkie i pewne pos?ugiwanie si? narz?dziami.

KURS CARVINGU III STOPNIA

To szkolenie ma na celu nauk? rze?bienia warzyw i owocw w formach jeszcze nie poznanych oraz doskonalenie ju? nabytych umiej?tno?ci. Uczestnicy mog tak?e zg?osi? swoje indywidualne potrzeby. Zostan one uwzgl?dnione podczas szkolenia. Szkolenie skierowane jest do osb, ktre chc pozna? najbardziej skomplikowane elementy tajskiego carvingu.

Prowadzimy tak?e:

SZKOLENIA GRUPOWE w miejscu wskazanym przez organizatora. Je?eli grupa minimum 5 osb jest zainteresowana szkoleniem przyjedziemy na miejsce z potrzebnymi do szkolenia materia?ami.

POKAZY INTERAKTYWNE

Pokaz 2-3 godzinny na ?ywo przeprowadzany w obiektach hotelowych, pensjonatach, zajazdach. W czasie pracy instruktorzy demonstruj mo?liwo?ci i kunszt carvingu.

POKAZY GRUPOWE DLA SZK? GASTRONOMICZNYCH

Pokaz 2-3 godzinny w szko?ach gastronomicznych w czasie zaj?? technicznych, dla grupy 50 osobowych. W czasie pokazu na ?ywo instruktorzy zapoznaj uczestnikw z technik, sposobami oraz mo?liwo?ciami zastosowania carvingu w praktyce.

Wszystkich zainteresowanych prosz? o kontakt pod numer telefonu 606 749 953.

Pozdrawiam

Dariusz ?lusarczyk639809 wejście na stronę Wykonał:Paweł